Language not available Language not available Language not available

Dit bericht is niet beschikbaar in jouw taal. Hier zijn enkele andere opties:

Update veelgestelde vragen Communityrichtlijnen

Mar 2 2018

Hoi Twitch-community,

Vorige maand kondigden we aan dat de Twitch-Communityrichtlijnen een update zouden krijgen. Jullie stelden enkele goede vragen over het effect van deze wijzigingen. Naarmate 5 maart, de dag dat de updates van kracht worden, steeds dichterbij komt, willen we jullie vragen beantwoorden, zodat jullie de updates met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Wat verstaat Twitch onder haatzaaiend gedrag?

Haatzaaiend gedrag is strikt verboden. Haatzaaiend gedrag is content of een activiteit die discriminatie, neerbuigendheid, objectificatie, intimidatie aanmoedigt of vergemakkelijkt, of geweld naar aanleiding van de hieronderstaande karakteristieken:

Twitch weegt een aantal factoren mee om de intentie en context van de gemelde intimidatie vast te stellen. Lees ons uitgebreide artikel voor meer informatie over het beleid van Twitch ten aanzien van intimidatie en haatzaaiend gedrag.

Wat moet ik doen tegen mensen die zich intimiderend of haatzaaiend gedragen in mijn chat, wanneer ik offline ben of niet achter mijn computer zit?

We verzoeken streamers om zo goed mogelijk hun best te doen om hun chat te modereren met tools als AutoMod, door een moderatieteam op te bouwen, en/of door gebruik te maken van de talloze tools die door derden worden aangeboden.

Zolang je geen oogje toeknijpt voor content die, of gedrag dat in strijd is met de Communityrichtlijnen, kun je er gerust op zijn dat er geen strafmaatregelen worden getroffen jegens je kanaal.

Kom meer te weten met ons ondersteuningsartikel Hoe ga je om met intimidatie.

Wat kan ik doen tegen kijkers die elementen van mijn stream, zoals tekst-naar-spraak, exploiteren om te intimideren, haat te zaaien of seksuele content te verspreiden?

Als streamer ben jij verantwoordelijk voor de content op je stream. Twitch verzoekt je om je best te doen om de interactieve elementen van je stream naar eer en geweten te modereren, zoals het instellen van een woordenfilter of een meldingsvertraging, om jezelf de kans te verschaffen om binnenkomende meldingen te modereren. Uiteindelijk is het aan jou om te beslissen welke stappen nodig zijn voor jouw stream en het gedrag van jouw community, om aan de Communityrichtlijnen te voldoen. Vergeet niet om alle niet-gemodereerde, interactieve elementen, zoals tekst-naar-spraak, tijdelijk uit te schakelen, wanneer je even niet achter je computer zit.

In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor mijn community?

Makers zijn rolmodellen of leiders van de community’s die ze hebben opgericht of cultiveren. Makers moeten nadenken over de gevolgen van hun uitlatingen en daden. Wij vragen je je in te spannen om pogingen tot intimidatie binnen je community de kop in te drukken.

Twitch mag niet worden gebruikt voor het aanzetten tot haat, of om haat aan te moedigen, te promoten, te faciliteren of te organiseren, of dat nu op Twitch is of daarbuiten. Community’s, organisaties of individuen die zich hier toch schuldig aan maken zullen worden geschorst.

Lees meer hierover in ons artikel over Haatzaaiend gedrag en intimidatie.

Waarom modereert Twitch het gedrag buiten Twitch?

We erkennen dat intimidatie van Twitch-communityleden soms kan ontstaan door gedragingen buiten Twitch. Ons verlangen om verifieerbare intimidatie buiten Twitch te modereren, komt voort uit onze overtuiging dat het negeren van gedrag, wanneer we dat kunnen verifiëren en toedichten aan een Twitch-account, een van onze belangrijkste doelen in gevaar brengt: iedere Twitch-gebruiker kan zich met zijn authentieke persoonlijkheid in de Twitch-community begeven, zonder angst voor intimidatie.

Hoe modereert Twitch gedrag buiten Twitch?

Personen die melding maken van intimidatie moeten bij hun melding ook links naar bewijsmateriaal meeleveren.

Het moderatieteam komt alleen in actie als:

Twitch zal geen andere websites of diensten actief monitoren op inbreuk van onze Communityrichtlijnen, noch zullen we optreden tegen content buiten Twitch die gecreëerd is voor 5 maart 2018.

Lees meer over ons beleid ten aanzien van haatzaaiend gedrag of intimidatie.

Welke kleding is geschikt voor mijn stream?

Gezien de verscheidenheid van content en activiteiten die de makers ontplooien, zou een expliciet kledingvoorschrift onredelijk beperkend zijn. Streaming is een publieke activiteit die een wereldwijd publiek van allerlei leeftijden en culturen bereikt, en als zodanig verbieden we naaktheid en seksueel gedrag. Bij het evalueren van meldingen van seksueel gedrag, is de kleding slechts één factor die we gebruiken in onze beslissing of het gedrag acceptabel is.

We raden de makers aan om kleding te dragen die gepast is om in het openbaar te dragen, met het oog op de context, locatie en activiteit van de uitzending. Trainingskleding zou bijvoorbeeld gepast zijn bij een fitness-stream en een badpak zou gepast zijn bij een stream vanaf een openbaar strand.

Lees meer over richtlijnen voor Naaktheid en kleding.

Ik ben een artiest en ik wil een naaktportret schilderen, zonder seksuele intenties. Kan ik het schilderen van de naakte figuur streamen?

Aangezien we nog geen gereedschappen hebben waarmee kijkers blootstelling aan naakt en volwassen content kunnen beperken, is naakt voor artistieke of educatieve doelstellingen niet toegestaan. We zijn bezig om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

En hoe zit dat met activiteiten als bodypainting en dansen?

Bodypainting, dansen en andere creatieve activiteiten die niet in strijd zijn met ons beleid, zijn welkom op Twitch. Als activiteiten worden gemarkeerd als potentieel seksueel suggestieve content, zullen we de context en bedoeling van de content afwegen om te bepalen of het gemelde gedrag in strijd is met ons beleid.

Lees meer over ons beleid ten aanzien van Suggestieve inhoud.

Wat is het beleid ten aanzien van terugwerkende handhaving van inhoud op Twitch die is gemaakt vóór 5 maart 2018? Wordt er van mij verwacht dat ik alles verwijder?

Vanaf 5 maart 2018 is alle content op de site onderworpen aan de nieuwe richtlijnen. We verwachten dat de makers er naar eer en geweten alles aan zullen doen om haatzaaiende, intimiderende en seksueel suggestieve content van hun kanaal te verwijderen.

Maar als er meldingen binnenkomen van content die in strijd is met de nieuwe richtlijnen en gecreëerd werd vóórdat de nieuwe richtlijnen van kracht werden, zal deze content zonder uitstel worden verwijderd. We behouden ons echter het recht voor om bij strenge overtredingen discreet te werk te gaan. Voor informatie over hoe je individuele Clips en VOD’s kunt controleren en wissen, lees je de overeenkomstige help.twitch.tv-artikelen: Hoe beheer je Clips en VOD op Twitch.

In ander nieuws